Om OpenGovTech og rammearkitektur

Åbne standarder er en forudsætning for at kunne få løsninger fra forskellige leverandører til at spille sammen

Open source, OpenGovTech og rammearkitektur

Hvad er open source?

Begrebet open source (åben kildekode) stammer fra slutningen af 1990’erne. Open source dækker over en række softwarelicenser, der giver brugeren af softwaren:

Kogt sammen i fire centrale friheder sikrer open source-licensen:

Hvorfor opengovtech.dk?

Fordi det er en god ide at dele, når man kan spare tid og penge på det. Og fordi der som regel kommer bedre løsninger ud af samskabelse.

OpenGovTech skal være stedet, hvor alle andre offentlige myndigheder kan dele kode og erfaringer, og hvor myndighederne kan udbyde opgaver og etablere netværksgrupper, der håndterer governance og budgetter til udvikling og vedligeholdelse.

Hvorfor standarder og rammearkitektur?

For mange år siden vedtog Folketinget, at de danske myndigheder skal anvende åbne standarder.

Åbne standarder er en forudsætning for at kunne få løsninger fra forskellige leverandører til at spille sammen.

I 2018 gik det offentlige skridtet videre og introducerede et sæt af arkitektur-regler, den fællesoffentlige rammearkitektur,  der skulle give et endnu bedre og mere detaljeret grundlag for samspil mellem it-systemer.

Med rammearkitekturen indføres standarder, åbne snitflader og en løst koblet IT-arkitektur. Det er forudsætningen for, at der ikke længere kan skabes afhængigheder til specifikke leverandører.

Spark monopolerne ud

Rammearkitekturen kan overflødiggøre eller automatisere diverse processer og arbejdsgange ved at genbruge data mellem systemerne.

Rammearkitekturen:

Hvorfor opengovtech.dk? 

Fordi det er en god ide at dele, når man kan spare tid og penge på det. Og fordi der som regel kommer bedre løsninger ud af samskabelse.

OpenGovtech skal være stedet, hvor alle andre offentlige myndigheder kan dele kode og erfaringer, og hvor myndighederne kan udbyde opgaver og etablere netværksgrupper, der håndterer governance og budgetter til udvikling og vedligeholdelse. 

Hvorfor standarder og rammearkitektur?

For mange år siden vedtog Folketinget, at de danske myndigheder skal anvende åbne standarder [link: https://www.digitaliser.dk/resource/3778883/artefact/Vejledning_om_abne_standarder.pdf?artefact=true&PID=3778889]

Åbne standarder er en forudsætning for at kunne få løsninger fra forskellige leverandører til at spille sammen.

I 2018 gik det offentlige skridtet videre og introducerede et sæt at arkitektur-regler – den fællesoffentlige rammearkitektur [link til: https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/introduktion-til-fda-rammearkitektur] – der skulle give et endnu bedre og mere detaljeret grundlag for samspil  mellem it-systemer.

Med rammearkitekturen indføres standarder, åbne snitflader og en løst koblet IT-arkitektur. Det er forudsætningen for, at der ikke længere kan skabes afhængigheder til specifikke leverandører.

Spark monopolerne ud

Rammearkitekturen kan overflødiggøre eller automatisere diverse processer og arbejdsgange ved at genbruge data mellem systemerne.

Rammearkitekturen

– giver mulighed for at udskifte systemer og leverandører ved at fjerne teknologiske afhængigheder

– sikrer at IT-systemer kan tale sammen og udveksle data

– sørger for, at du kun skal indtaste data én gang

– synkroniserer dine data på tværs af systemer

– giver en OIO-baseret [link: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/oio-metamodel] standardisering af dine data

[måske bliver siden ‘Om OpenGovtech’ for lang. Det må vi lige se på, og så skal afsnittet om rammearkitektur muligvis lægges ud som en selvstændig side]